Na artesa, macerando e collendo sabor

Comezamos unha nova semana, e os nosos actores, Alba Blanco Taín, Alberte Cabarcos, Davide González, Ailén Kendelman Mouzo, Fran Lareu e Laura Villaverde, ultiman xa a preparación dos seus personaxes. A estrea do venres 3, no Teatro Principal de Ourense, está á volta da esquina e, namentres avanzamos, Laura Villaverde quere compartir connosco como está a ser o proceso de construción do seu personaxe: Anxa.

O personaxe de Anxa “está aínda na artesa” intentando macerar e coller sabor. Cando comezo un novo proxecto son consciente de que cada proceso creativo é diferente, pois a obra e o equipo humano é distinto en cada traballo. Pero o que nunca é diferente é o respecto e a responsabilidade coa que parto en cada viaxe artística: respecto pola idea do autor e responsabilidade co material a mover.

Nunha primeira fase, tento facer unha análise profunda sobre o texto e a contextualización histórico-social da obra (soe dar moita información), e ao mesmo tempo, tento pensar en contextualizar o meu personaxe, buscar un referente.. polo que estas semanas están a ser un traballo moi técnico: marcar os raís polos que Anxa vai viaxar, a estrutura da peza, definir a súa topografía…

De xeito simultáneo, tamén debo saber esquecerme do meu personaxe e pensar en conxunto, marcar as ‘mise en scène’ con todos os personaxes que dotarán a cada escena de significado, vehiculizados polo movemento escénico que se crea e pacta entre os actores e o director. Forxar a idea de conxunto, e as preguntas correctas para que aparezan as respostas que queremos conseguir coa peza: onde queremos chegar? que queremos contar? Unha “obra para nenos” case sempre oculta praceres ocultos, sintetiza dun xeito belo e sinxelo misterios do mundo agardando a ser explorados por xentes curiosas… sen límite de idade!

Logo de ter a estrutura ben fixada, os raís onde aparecerá Anxa, o seu carácter, a súa carencia, os seus ollares, a súa enerxía, as súas motivacións, os seus gustos, os seus obxectivos e conflitos….e con todo iso aparecerá o fluxo da acción… polo que cedo, moi cedo, saberemos quen é Anxa…

Polo de agora convídovos a que leades a peza e, por que non?, imaxinade como pode ser Anxa para vós. Ata dentro duns días!

Por certo, e a modo de curiosidade, sabedes que o nome de Anxa está agochado no título da obra?

Advertisement